Ohjeita

Jyväskylän sähköalantyöntekijät. ry 026:n

Matkustusohjesääntö   2023

          1.Sähköliiton kurssit/ Kiljavan opiston

          - liitto korvaa matkat ja majoituksen

          - jos liitto ei maksa päivärahaa maksaa sen osasto

            (esim. lm-päivät)

 

          2. JAP:n järjestämät kurssit ja koulutustapahtumat.

          - osasto korvaa ilmoittautumiset .

          - osasto maksaa päivärahat.

          - osasto maksaa mahdolliset ansionmenetykset.

          - Osasto maksaa kokouspalkkion.

 

         3. Osaston järjestämät kurssit ja koulutustapahtumat . 

          - osasto kustantaa koko kokouspaketin.

          - matkakuluja ei korvata osaston kotipaikkakunnalla.

      

         4. Eläkeläistoiminta/tapaamiset

           - osasto maksaa osallistumismaksut.

           - osasto maksaa matkakulut (liiton km korvaus)

           - osasto maksaa päivärahat.

           - osasto maksaa yöpymiskulut

 

   1-4  kohtiin sovelletaan seuraavia matka-aikoja

           - matkan kesto yli 6 tuntia             osapäiväraha

           - matkan kesto yli 10 tuntia           kokopäiväraha

           - jos matkavuorokautena liitto kustantaa yhden aterian maksetaan  kokopäiväraha,

           - jos matkavuorokautena liitto kustantaa kaksi ateriaa maksetaan osapäiväraha.

             Huom. päivärahan voi saada vain koulutus tai vastaavista tapahtumista ei koske vapaa-

             aikatoimintaa

 

 

      5. Vapaa-aikatoiminta liiton ja muiden osastojen järjestämä.

          Osaston hallitus määrittelee ennen tapahtumaa mitä korvauksia maksetaan.

        Voivat olla seuraavia.

  1.  Osasto maksaa osallistumismaksut.
  2. Osasto maksaa matkakulut (liiton 0,23€/km korvaus).
  3. Osasto maksaa yhden ruokailun.

 

       6.   Paikallinen vapaa-aika toiminta.

  1. Osasto maksaa osallistumismaksut.
  2. Osasto ei maksa muita kuluja

     (mikäli esim. liitto ei korvaa kuluja tulee anoa kulukorvausta osastolta).

 

      Verottomat kulukorvaukset verohallituksen tai liiton päätösten mukaan.

 

       Kokopäiväraha 48 euroa

       Osapäiväraha 22 euroa

       Ateriakorvaus 12 euroa

       Kilometri korvaus 0,53 euroa

       Liiton kilometri korvaus 0,23 euroa

       Julkinen kulkuneuvo linja-auto/juna 2 lk

       Toimintakorvaus 239,68 euroa

 

       Osaston hallitus käsittelee kulukorvaus hakemukset.

 

      Huom.!  Kopio verokortista mukaa.

 

 

 

       Päivitetty 14.12.2022

Matkalasku pohjat

MS Excel -tiedostoMatkalaskupohja 2023.xlsx (11 kB)
PDF-tiedostoMatkalaskupohja 2023.pdf (386 kB)