Edunvalvonta

Osasto tekee tärkeää työtä jäsenten etujen valvomiseksi,

Osasto opastaa ja auttaa ja on jäsentensä tukena työelämän vaikeissa asioissa.

Se kiertää työmaita valvontakäyntien merkeissä ja pyrkii tehokkaasti puuttumaan laiminlyönteihin ja epäkohtiin.

Jos sinulla on kysyttävää, niin soita osaston päivystäjälle  tai tule käymään osastolla päivystysaikana, niin keskustellaan ja selvitetään asiat.

Jotta saadaan edunvalvonnasta vielä laadukkaampaa, niin täytä

Työmaavalvontailmoitus

 

Käsittelemme sen luottamuksellisesti.

Terveisin

Hallitus

 

 

 

 


 

 

 

Käräjäoikeus: Hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto

Ajankohtaista

7.10.2019

 

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt 4. lokakuuta antamallaan päätöksellä Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jonka mukaan Sähköliittoa velvoitettaisiin sakon uhalla lopettamaan yritystä koskeva hakusaarto.

Käräjäoikeus toteaa, että hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto ja että työtaistelutoimenpide voidaan kieltää lähinnä silloin, kun sen käyttämistä on rajoitettu lainsäädännössä.

Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy perusteli hakemustaan muun muassa sillä, että Sähköliiton 5.6.2019 julistama hakusaarto haittaa sen toimintaa. Yhtiö esitti lisäksi, ettei Sähköliitolla ole toimivaltaa valvoa yleissitovan työehtosopimuksen noudattamista. Viimeksi mainittuun asiaan käräjäoikeus totesi, että ammattiliitoilla on merkittävä asema muun muassa yleissitovien työehtosopimusten määräysten valvonnassa.

Sähköliitto julisti Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n saartoon turvatakseen yhtiön sähkötyöntekijöille liiton neuvotteleman sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset työehdot. Yhtiön työehtorikkomukset on todettu merkittäviksi taloudellisesti ja muilta vaikutuksiltaan. Muun muassa tuntipalkoissa sekä ylityö- ja matkakorvauksissa on todettu korjattavaa. Monia muitakin puutteita on ilmennyt.

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

TYÖHUONEKUNNAT:

Kokoustilamme on varustettu uudella ja ajanmukaisella kokousvälineistöllä.

Jos tarvitset sitä, soita ja varaa osaston päivystäjältä tai puheenjohtajalta.
 
Ohjeita tilan käytöstä saa toimihenkilöiltä.