Edunvalvonta

Osasto tekee tärkeää työtä jäsenten edunvalvonnan suhteen,

Opastaa, auttaa ja on jäsentensä tukena työelämän vaikeissa asioissa.

Sekä kiertää työmaita valvontakäynnin merkeissä.

Pyrkii tehokkaasti puuttumaan laiminlyönteihin ja epäkohtiin.

Jos sinulla on kysyttävää niin soita tai tulekäymään osastolla päivystys aikana

niin keskustellaan ja selvitetään asiat

 

Jotta saadaan edunvalvonnasta vielä laadukkaampaa niin täytä

työmaavalvonta ilmoitus.

Käsittelemme sen luottamuksellisesti.

 

Terveisin

Hallitus

 


 

Ylityöt muuttuivat hätätyöksi Sähköliiton ylityökiellon aikana

Ajankohtaista

21.9.2018

 

Sähkönjakelussa toimivat yritykset tekivät Sähköliiton seitsemän viikon ylityökiellon aikana 210 hätätyöilmoitusta aluehallintovirastoille. Normaalisti avit saavat vain muutamia ilmoituksia vuodessa. Yli 420 alan työntekijää teki helmi–maaliskuussa lähes 2 400 tuntia hätätyötä. Yli puolelle työtunneista ei ollut avin hyväksyntää.

Hätätyön teettämisen perusteena on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. Sähköliiton selvityksen mukaan perusteet täyttyivät hyvin harvoissa ylityökiellon aikaisissa tilanteissa. Hätätyö oli yrityksille kätevä keino ohittaa ammattiliiton julistama ylityökielto.

– Työnantajat paikkasivat näin myös resurssipulaa voimalaitoksissa, joissa on tapana hoitaa kaikki poikkeustilanteet ylitöinä, kertovat Sähköliitossa asiasta selvityksen tehneet työehtoasiantuntija Juha Lujanen ja työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola.

Enimmillään yksittäinen yritys teki 58 hätätyöilmoitusta. Parikin yritystä teetti yli 100 tuntia hätätyötä, jolle ei ollut avin hyväksyntää.

Hätätyön määritelmä oli kateissa myös aluehallintovirastoissa, jotka eivät päätyneet yhteneviin ratkaisuihin samankaltaisissa tilanteissa. Tiukimmat avit hyväksyivät vain vajaat 7 prosenttia saamistaan ilmoituksista.

– Vielä 1980-luvulla sähköyhtiö ja sen toimitusjohtaja saivat perusteetonta hätätyötä teetettyään korkeimmassa oikeudessa tuomion työaikalain rikkomisesta. Nyt lakia rikotaan viranomaisten silmien alla, ja työaikalain tarkoittama työntekijöiden suojelun periaate on täysin hukassa, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

– Työntekijöiden edustajana velvollisuutemme on selvittää viranomaisten ja yrityksien toiminnan laillisuus. Tarvittaessa teemme tutkintapyynnön poliisille saadaksemme yritykset ”kaidalle tielle”.

Lue lisää selvityksestä ensi torstaina 27. syyskuuta ilmestyvästä Vasama-lehdestä. 

TYÖHUONEKUNNAT:

Kokoustilamme on varustettu uudella ja ajanmukaisella kokousvälineistöllä.

Jos tarvitset sitä, soita ja varaa osaston päivystäjältä tai puheenjohtajalta.
 
Ohjeita tilan käytöstä saa toimihenkilöiltä.