Edunvalvonta

Osasto tekee tärkeää työtä jäsenten etujen valvomiseksi,

Osasto opastaa ja auttaa ja on jäsentensä tukena työelämän vaikeissa asioissa.

Se kiertää työmaita valvontakäyntien merkeissä ja pyrkii tehokkaasti puuttumaan laiminlyönteihin ja epäkohtiin.

Jos sinulla on kysyttävää, niin soita osaston päivystäjälle  tai tule käymään osastolla päivystysaikana, niin keskustellaan ja selvitetään asiat.

Jotta saadaan edunvalvonnasta vielä laadukkaampaa, niin täytä

Työmaavalvontailmoitus

 

Käsittelemme sen luottamuksellisesti.

Terveisin

Hallitus

 

Osastotoimitsija

 

Jyrki Tapperin työsuhde on päättynyt 31.12.2019. Toistaiseksi osastolla ei ole toimitsijaa.

 

 

 

 


 

Ylityöt muuttuivat hätätyöksi Sähköliiton ylityökiellon aikana

Ajankohtaista

21.9.2018

 

Sähkönjakelussa toimivat yritykset tekivät Sähköliiton seitsemän viikon ylityökiellon aikana 210 hätätyöilmoitusta aluehallintovirastoille. Normaalisti avit saavat vain muutamia ilmoituksia vuodessa. Yli 420 alan työntekijää teki helmi–maaliskuussa lähes 2 400 tuntia hätätyötä. Yli puolelle työtunneista ei ollut avin hyväksyntää.

Hätätyön teettämisen perusteena on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. Sähköliiton selvityksen mukaan perusteet täyttyivät hyvin harvoissa ylityökiellon aikaisissa tilanteissa. Hätätyö oli yrityksille kätevä keino ohittaa ammattiliiton julistama ylityökielto.

– Työnantajat paikkasivat näin myös resurssipulaa voimalaitoksissa, joissa on tapana hoitaa kaikki poikkeustilanteet ylitöinä, kertovat Sähköliitossa asiasta selvityksen tehneet työehtoasiantuntija Juha Lujanen ja työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola.

Enimmillään yksittäinen yritys teki 58 hätätyöilmoitusta. Parikin yritystä teetti yli 100 tuntia hätätyötä, jolle ei ollut avin hyväksyntää.

Hätätyön määritelmä oli kateissa myös aluehallintovirastoissa, jotka eivät päätyneet yhteneviin ratkaisuihin samankaltaisissa tilanteissa. Tiukimmat avit hyväksyivät vain vajaat 7 prosenttia saamistaan ilmoituksista.

– Vielä 1980-luvulla sähköyhtiö ja sen toimitusjohtaja saivat perusteetonta hätätyötä teetettyään korkeimmassa oikeudessa tuomion työaikalain rikkomisesta. Nyt lakia rikotaan viranomaisten silmien alla, ja työaikalain tarkoittama työntekijöiden suojelun periaate on täysin hukassa, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

– Työntekijöiden edustajana velvollisuutemme on selvittää viranomaisten ja yrityksien toiminnan laillisuus. Tarvittaessa teemme tutkintapyynnön poliisille saadaksemme yritykset ”kaidalle tielle”.

Lue lisää selvityksestä ensi torstaina 27. syyskuuta ilmestyvästä Vasama-lehdestä. 

 

 

Käräjäoikeus: Hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto

Ajankohtaista

7.10.2019

 

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt 4. lokakuuta antamallaan päätöksellä Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jonka mukaan Sähköliittoa velvoitettaisiin sakon uhalla lopettamaan yritystä koskeva hakusaarto.

Käräjäoikeus toteaa, että hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto ja että työtaistelutoimenpide voidaan kieltää lähinnä silloin, kun sen käyttämistä on rajoitettu lainsäädännössä.

Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy perusteli hakemustaan muun muassa sillä, että Sähköliiton 5.6.2019 julistama hakusaarto haittaa sen toimintaa. Yhtiö esitti lisäksi, ettei Sähköliitolla ole toimivaltaa valvoa yleissitovan työehtosopimuksen noudattamista. Viimeksi mainittuun asiaan käräjäoikeus totesi, että ammattiliitoilla on merkittävä asema muun muassa yleissitovien työehtosopimusten määräysten valvonnassa.

Sähköliitto julisti Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n saartoon turvatakseen yhtiön sähkötyöntekijöille liiton neuvotteleman sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset työehdot. Yhtiön työehtorikkomukset on todettu merkittäviksi taloudellisesti ja muilta vaikutuksiltaan. Muun muassa tuntipalkoissa sekä ylityö- ja matkakorvauksissa on todettu korjattavaa. Monia muitakin puutteita on ilmennyt.

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

TYÖHUONEKUNNAT:

Kokoustilamme on varustettu uudella ja ajanmukaisella kokousvälineistöllä.

Jos tarvitset sitä, soita ja varaa osaston päivystäjältä tai puheenjohtajalta.
 
Ohjeita tilan käytöstä saa toimihenkilöiltä.